Goed Nieuws

Vanuit een aantal praktijken voor psychotherapie wordt op dit moment een nieuw ISTDP initiatief ontwikkeld. Het ligt in de bedoeling om per januari 2018 een nieuw behandelprogramma voor ISTDP te introduceren, uniek in Nederland door de toepassing van deze psychotherapiemethode in een behandelprogramma voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek van 1 jaar dat gaat voorzien in zowel ambulante als deeltijdbehandeling (drie dagen per week gedurende drie maanden).
Op veel klinieken bouwt men de klinische psychotherapie ( maar ook deeltijdprogramma’s) af en de voorzieningen voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek worden ontoereikend, schraler of verdwijnen geheel.
Met dit initiatief willen wij daar een tegenwicht in bieden door een behandelaanbod neer te zetten voor mensen met persoonlijkheidsproblemen, een groep die dreigt onderhandeld te zijn en te blijven. ISTDP is voor deze groep vaak een redmiddel waar andere behandelingen ontoereikend bleken te zijn
Volg het nieuws hierover, binnenkort meer.

Tags

About the author