Inzichtgevende psychotherapie, voor wie?

Redenen waarom mensen in therapie gaan kunnen erg uiteenlopen en daardoor verschillend zijn. Vaak is al langdurig geprobeerd om er zelf uit te komen of met vrienden of familie maar heeft dat onvoldoende resultaat opgeleverd. Soms gebeurt er iets waardoor het hele dagelijkse leven plotseling op zijn kop staat,  ziekte, het verlies van een dierbare of een ernstig conflict met de partner of op het werk of een scheiding.

Ook komt het voor dat angst of depressieve klachten al lang aanwezig zijn maar steeds meer het dagelijkse leven gaan bepalen. Contact of eenzaamheidsproblemen of het idee hebben dat het leven steeds weer op dezelfde manier verkeerd gaat en succes ver te zoeken is of  dat het steeds maar niet lukt om een langdurige relatie op te bouwen uit angst voor de intimiteit die dat met zich mee brengt, het kunnen allemaal redenen zijn om in therapie te willen gaan. Soms zijn er ook problemen met het idee niets waard te zijn in de eigen ogen of die van de ander.
Om een helder beeld te krijgen over het antwoord op de vraag voor wie inzichtgevende psychotherapie geschikt is is enige achtergrondinformatie van belang.

Verschillende vormen van psychotherapie

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie in Nederland beschikbaar. De meest overzichtelijke indeling is die in twee hoofdgroepen. De cognitieve therapieën en de (psycho)analytische therapieën.

Cognitieve therapieën

De cognitieve therapieën waar ook de gedragstherapie bij thuishoort richten zich op het beïnvloeden van het gedrag door dit gedrag te analyseren vanuit de gedachten en negatieve overtuigingen die de patiënt heeft door wat hij heeft meegemaakt (gebeurtenissen) Daardoor heeft hij klachten en symptomen ontwikkeld en daar negatieve gevoelens aan gekoppeld die automatisch bezit van hem nemen.

Als deze gedachten en overtuigingen veranderd worden, bijvoorbeeld omgebogen worden of anders uitgelegd, dan zullen de klachten en ook de negatieve gevoelens verdwijnen.

Analytische of psychodynamische therapieën

De tweede hoofdgroep is die van de analytische of psychodynamische therapieën. Bij deze therapieën gaat men er van uit dat onverwerkte pijnlijke gevoelens en herinneringen opgeslagen liggen in het onderbewuste die door de onrust en de pijn die dat tot gevolg heeft leiden tot klachten en problemen. Het opsporen van de oorzaak en het opnieuw beleven van deze gevoelens leidt dan tot verwerking en daarmee het oplossen van de klachten en problemen.

Inzichtgevende psychotherapie vraagt daarom van u een bereidheid om naar uw eigen functioneren te kijken en daarover na te denken. Niet iedereen voelt zich daarbij thuis of heeft die bereidheid. Het zijn dus niet zozeer uw klachten en problemen die bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of u kunt profiteren van inzichtgevende psychotherapie maar uw eigen houding naar uzelf.

Enkelvoudige en complexe klachten en problemen

Het opsommen van klachten en problemen waar u last van kunt hebben heeft daarom maar beperkt zin omdat achter de klachten de problemen schuil gaan en deze kunnen variëren van complex tot enkelvoudig . Echter om klachten en achterliggende problemen toch enigermate met elkaar te verbinden zijn de volgende klachten en problemen vaak voorkomend in dit type behandeling. Een lijstje klachten en problemen zou kunnen zijn;

 • Depressie aanhoudende somberheid
 • Angstklachten
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Overspannenheid en burn-out klachten
 • Problemen bij rouw verwerken
 • Traumatische ervaringen
 • Contact, relatie en/of intimiteitsproblemen
 • Problemen met het niet goed kunnen controleren van de eigen gevoelens
 • Of met het helemaal niet meer beleven van gevoelens
 • Partner relatieproblemen
 • Identiteitsvragen en problemen
 • Persoonlijkheidsproblemen.

Uitsluiting

In deze praktijk kunnen wij geen behandeling bieden aan patiënten die kampen met en lijden aan de gevolgen van ernstige verslavingsproblemen, en aan cliënten die 24-uurs zorg nodig hebben of ernstig in de war zijn geraakt.