E-Health therapie

E-Health is een moderne vorm van therapie die geschikt kan zijn voor de behandeling van patiënten met een meer algemene klacht zoals depressie of angstklachten (zgn. As-I stoornissen die thuishoren in de generalistische basis GGZ). Redenen om gebruik te willen maken van E-Health kunnen heel verschillend zijn bijv.; het niet naar een therapeut durven gaan, geen tijd er voor vrij kunnen of willen maken, financiële redenen, ziekte, somberheid. Met E-Health kunt U  via een beveiligde internetverbinding en een persoonlijke pagina (desgewenst met een mogelijkheid om via een beeldverbinding direct visueel contact te hebben) spreken en schrijven over uw probleem met een therapeut. Thans geldt voor E-Health een opnamestop ( geactualiseerd februari 2019)

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Voorafgaande aan de beslissing tot E-Health therapie gaat een intakegesprek waarin u samen met uw therapeut een aantal afspraken maakt betreffende uw behandeling. Dezelfde procedures en betalingsvoorwaarden als bij een reguliere therapie gelden ook voor de E-Health Therapie en veel zorgverzekeringen vergoeden deze verrichting vanuit de basisverzekering.

E-Health een therapievorm in ontwikkeling

In het kader van de E-Health kunt u een vraag stellen met de bedoeling om met uw therapeut in gesprek te gaan. Het aanbod E-Health is in de praktijk nog in ontwikkeling. Op dit moment, 2014, is deze mogelijkheid wel aanwezig maar nog niet uitgebouwd tot een definitieve vorm. U kunt zich wel aanmelden.

Aanmeld procedure

U kunt de volgende procedure volgen indien u zich wilt aanmelden bij de beveiligde portal voor patiënten

  • Stap1; u meldt zich aan en verstuurt het ingevulde aanmeldingsformulier
  • Stap 2; u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek
  • Stap3; u ontvangt een klantnummer en een wachtwoord

Tijdens het intakegesprek regelt u uw inschrijving en u geeft u een akkoord voor de betalingen die betrokken zijn bij deze verrichting en maakt u afspraken over uw behandelplan.

Kosten voor E-Health therapie

Een E-Health consult kost afhankelijk van uw vraag en de tijd die hiermee gemoeid is € 25,- per 15 minuten. Voor de verrichtingen waar u dan om vraagt ontvangt u een rekening.