Verwijsbrief

Voor een verwijzing geldt dat de verwijsbrief een aantal gegevens moet bevatten te weten;

  • Datum verwijzing.
  • Naam, AGB code en functie verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de patiënt; NAW en geb. datum.
  • Specifiek benoemen van een psychische stoornis of het vermoeden daarvan op basis van een DSM diagnose.
  • Benoemen of de verwijzing voor de generalistische dan wel de gespecialiseerde GGZ is.

Informatie voor verwijzers

Een verwijzing door de huisarts is nodig om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.
Verwijzers kunnen patiënten verwijzen voor de Generalistische Basis en de Gespecialiseerde GGZ. Verwijzingen kunnen vanuit de eerste de tweede of de derdelijnsvoorzieningen van de (geestelijke of somatische) gezondheidszorg plaatsvinden, er is altijd een verwijsbrief nodig om geregistreerd te kunnen worden in het wettelijk verplicht informatiesysteem (D.I.S.). De mogelijkheid om zelf de behandeling te betalen, blijft bestaan.

Wij zijn dan wel verplicht met de patiënt af te rekenen volgens de daarvoor ontworpen wettelijk verplichte DBC-structuur.