Personal coaching

Een serie persoonlijke gesprekken, gericht op preventie, op leren om beter te gaan functioneren, op het voorkomen van uitval in arbeid. Arbeid is een belangrijk onderdeel van het bestaan en een gedeelte van de investeringen die we daarin doen is gericht op het handhaven en verbeteren van het niveau waarop we functioneren. Indien u overweegt om te leren om uw capaciteiten beter te leren gebruiken om daarmee met meer plezier in uw werk te functioneren dan is Personal Coaching voor U mogelijk een geschikte weg om in te slaan.

Personal coach

Wanneer er sprake is van toenemende spanningen bij het verrichten van het werk, of wanneer men merkt thuis of in contact met anderen minder interesse te ervaren of prikkelbaar te zijn en belangrijke relaties hieronder lijden, dan kunt u ook overwegen om over te gaan tot het inroepen van de hulp van een Personal Coach. De Personal Coach kan u assisteren bij het beantwoorden van de vragen naar de oorzaken van deze moeilijkheden en bij het beantwoorden van vragen over hoe men het werk beter zou kunnen gaan doen.

Doelstellingen

De doelstellingen van Personal Coaching liggen daarom in;

  • Het verwerven van inzicht in het eigen functioneren, beter leren omgaan met valkuilen
  • Leren om met behulp van verbetering in het gebruik maken van uw eigen kwaliteiten een betere manager of collega te worden,
  • Leren om de eisen die het werk stelt constructief en zinvol te combineren met het leven wat men daarbuiten leidt (bv. relatie of het gezin).

Vaak zijn de vragen die men zichzelf stelt over het werk een gevolg van de persoonlijke stijl en aanleg. Soms hebben de vragen betrekking op de planning van uw carrière waarbij u verandering van werk of functie overweegt. Het verwerven van inzicht hierin kan van doorslaggevend belang zijn voor uw huidige welbevinden, werk of uw toekomstplannen. Uw prestaties zijn nu eenmaal rechtstreeks gerelateerd aan uw arbeidssatisfactie. Investering hierin is een investering in uw toekomst, in vooruitgang en groei of preventie en herstel.

Samen met uw coach uw gedrag onderzoeken

Bij Anantheis kunt u een personal coach vinden die u begeleidt bij het vinden van een antwoord op uw vragen.Coach en cliënt onderzoeken samen het eigen gedrag, uw vermijdings-strategieën, de manier waarop u omgaat met uw interne spanningen en agsten en hoe u daarop reageert vanuit uw gevoelsleven. De client leert zien hoe al deze facetten van het eigen functioneren met elkaar in verbinding staan en opgebouwd werden in jarenlange ervaring over hoe men met problemen en conflicten zou kunnen omgaan, de patronen die hieruit ontstaan zijn vaak ingewikkeld en hardnekkig maar kunnen worden behandeld en ontmanteld. Symptomen wijzen u de weg.naar wat daarachter verborgen gaat.

Werkwijze

Na aanmelding worden in een eerste gesprek concrete doelstellingen voor het coachingstraject vastgesteld. Daarna volgen 6 gesprekken van 1 1/2 uur, eenmaal per twee weken.

De procedure is als volgt:

  1. De gesprekken zijn gericht op individuele vragen en op het verwerven van vaardigheden. Het huidig functioneren is hierbij het uitgangspunt.
  2. Analyse van de oorzaken van eventuele problemen en achterliggende belemmerende gedachten en opvattingen.
  3. Aanreiken, verkennen en oefenen van alternatieve gedragingen.
  4. Evaluatie en follow-up.

Een coachingstraject kan verlengd worden met een nieuwe serie gesprekken, waarbij opnieuw een doelstelling wordt vastgesteld.

Kosten

Voor een individueel coachingstraject moet u denken aan 2.000 euro ex. BTW (wijzigingen voorbehouden).