Erkenningen

DEF-NVVP-LOGO DEF-CRKBO-LOGO DEF-ISTDP-LOGOISTDP

Erkenningen Drs. C. L. M. Cornelissen

  • VCgP; Vereniging voor Cliënt gerichte Psychotherapie; leertherapeut, supervisor
  • VKP; Vereniging voor Klinische Psychotherapie; leertherapeut, supervisor
  • NVP; Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie; leertherapeut, supervisor
  • VWS; Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • P; psychotherapeutenregister.

LVVP; Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten, lid, de LVVP erkend vrijgevestigde psychotehrapiepraktijken door deze te visiteren en te beoordelen op een aantal kwaliteitskriteria. Conelissen Consult is gevisiteerd en erkend door de LVVP.

Cornelissen Consult is een door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) getoetste en bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) geregistreerde onderwijsinstelling.