Nu het coronavirus zich over Nederland verspreidt, willen wij face-to-face afspraken tot nader order afzeggen. Anantheis neemt de aanwijzingen van het RIVM als uitgangspunt.

Afzeggen van afspraken
Raadpleeg de actuele aanwijzingen van het RIVM. Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351.Een telefonisch consult is wellicht een alternatief als uw afspraak door ons is afgezegd. Beeldbellen kan ook, maar let er wel op dat u dit alleen op beveiligde wijze doet. Whatsappen, skypen en facetimen is onder de AVG bijvoorbeeld niet toegestaan. Het coronavirus gaat niet boven wetten als de AVG en de WGBO. Wel toegestaan zijn toepassingen voor e-health die een optie voor videobellen bieden. Daarnaast zijn er programma’s die een digitale c.q. virtuele spreekkamer ofwel beeldzorg bieden. Check in ieder geval of een programma voldoet aan de AVG, NEN 7510 en/of ISO27001.

Anantheis beschikt op dit moment niet over een programma dat voldoet aan deze eisen, noch over een module voor e-health.

Kees Cornelissen

 

Inzichtgevende psychotherapie

Inzichtgevende psychotherapie, deze behandeling heeft tot doel uw begrip (inzicht) over waarom u dingen doet zoals u ze doet (terwijl u dat anders zou willen omdat u zich er ongelukkig of ontevreden bij voelt) te ontwikkelen of te vergroten.
DEF-NVVP-LOGO

Handelen zoals we bewust willen

Uitgangspunt hierbij is dat ons handelen vaak door voor ons onbewuste motieven, ervaringen en verwachtingen bepaald wordt. Als ons begrip van deze onbewuste motieven en verwachtingen toeneemt, lukt het vaak beter om te handelen zoals we bewust willen. Deze onbekende motieven, belemmeringen en verwachtingen vinden hun oorsprong veelal in onze vroege (en/of latere) levenservaringen. De ervaringen in onze vroege jeugd deden ons gedrag, verwachtingen en overtuigingen ontwikkelen die toen heel functioneel waren, maar dat vaak later in de volwassenheid niet meer zijn.

Een andere verwachting

Volwassen geworden verwachten wij als het ware dat de mensen in onze omgeving net zo zullen reageren als de belangrijkste volwassenen in onze jeugd. Vaak is dat niet het geval, en zo kan het in een therapie een grote opluchting zijn te ervaren dat de therapeut anders reageert dan we verwacht hadden, bv door niet boos te worden of te veroordelen, waar wij dat wel verwacht hadden.

Zo hebben we ook in onze jeugd geleerd dat bepaalde gevoelens, wensen of gedachten slecht of verboden zouden zijn. We leerden ze voor ons zelf weg te houden: ze werden ons onbewust, maar bleven wel een rol spelen in ons handelen en voelen. Uit deze verboden (vaak pijnlijke) gevoelens en herinneringen uit onze jeugd kunnen zich ook patronen vormen die ons denken en handelen gaan bepalen en de onbewuste bedoeling hebben om ons ervan te weerhouden om succes te hebben in ons dagelijks leven, om ons blij en gelukkig te mogen voelen, of om ons te mogen ontwikkelen overeenkomstig onze aanleg en capaciteiten.

Acceptatie door het ontwikkelen van eigen normen

Deze patronen kunnen zich vastzetten in onze persoonlijkheid al dan niet bevorderd door onze eigen aanleg en ons aangeboren temperament. In de psychotherapie benoemen we deze patronen als disfunctionele overtuigingen over uzelf, de ander of de wereld om u heen, of benoemen we deze als zelfondermijnend of zelfsaboterend gedrag

Als deze onbewuste gevoelens en de verboden verlangens en gevoelens bewust worden  blijken we ze later veelal wel of beter te kunnen accepteren doordat we eigen normen hebben ontwikkeld. Ze hoeven dan niet meer weggehouden te worden, hoeven ons gedrag dan niet meer ongewenst te beïnvloeden of worden eenvoudigweg vanaf dat moment wel toegestaan in plaats van verboden omdat we het er niet meer mee eens zijn.