Organisatieadvies

Soms is het prettig en raadzaam om te praten met een objectieve buitenstaander over vraagstukken die u bezig houden over de organisatie. Het is voor een organisatie van groot belang om te achterhalen waar zich mogelijke knelpunten bevinden en hoe daarop ingespeeld kan worden. Is er bijvoorbeeld sprake van weerstand of angst en leeft de vraag hoe daar constructief mee kan worden omgegaan.

Wegregelen of confronteren?

Problemen in organisaties maar vaak ook in teams of individueel op de werkplek hebben vaak te maken met angst en vermijding, vermijdingsgedrag, of anders gezegd het niet onder ogen willen zien. Moeilijke kwesties, lastige mensen of lastige problemen kunnen eigenlijk altijd wel worden weggeregeld. Ze kunnen echter ook worden geïdentificeerd, geconfronteerd en aangegaan. Wegregelen leidt tot verlies bijvoorbeeld aan tempo of slagkracht in een organisatie of team. Stilstand en rigiditeit vormen dan vaak de consequenties van dit gedrag  binnen een dergelijke organisatiecultuur.

Problemen onder de aandacht brengen

Het creëren van een omgeving waarin moeilijkheden of problemen onder de aandacht worden gebracht en serieus genomen worden is voor elk samenwerkingsverband daarom van groot belang. Door dit te doen worden nieuwe kansen gecreëerd, flexibiliteit terug gebracht en vooruitgang is dan het product.

Optimaliseren van betrokkenheid

Belangrijk hierbij is het optimaliseren van de betrokkenheid van alle medespelers op de gemeenschappelijke taak of doelstelling. Betrokken mensen nemen intensiever deel aan communicatie en besluitvorming en dit leidt op zijn beurt weer tot enthousiasme en hernieuwde creativiteit en productie.

Advies of consult

Advies of consult kunt u vragen over organisatie gerichte of over persoonlijke zaken die uzelf, uw relatie, uw gezin of uw werk betreffen. U kunt hiervoor een eenmalig adviesgesprek aanvragen of een consultatie laten doen. Bijvoorbeeld een vraag met betrekking tot het inrichten of veranderen van een organisatie of een gedeelte daarvan (een team), maar ook een partnerrelatie of gezinsprobleem kan onderwerp zijn van een adviesaanvraag of consultatie.  Zie ook ons concept “One-Dinner Only”

Kosten

Per gesprek € 250,– ex. BTW ( wijzigingen voorbehouden).