Vergoedingen

Vergoeding is mogelijk op basis van de zorgverzekering die u hebt afgesloten. Voor deze praktijk werden met ingang van 2018 niet langer contracten met zorgverzekeringen afgesloten . Voor u betekent dit dat vergoeding voor de behandeling via u verloopt op basis van het NZA tarief. In voorkomende gevallen kunt u in overleg met uw behandelaar nadere afspraken maken over een voor uw specifieke situatie geldende korting op dit tarief. Het is ook mogelijk om door middel van het opstellen van een akte van cessie het recht om te declareren bij uw verzekeraar aan ons over te dragen. Uw eigen risico is wel altijd van toepassing.

Vergoedingen via de zorgverzekering

Vergoedingen via de zorgverzekering kunnen worden gedaan op basis van zowel de Natura als de Restitutiepolis. Uw ziektekostenverzekering heeft administratieve gegevens nodig om uw ziektekosten te kunnen vergoeden, deze gegevens worden vervat in de zgn. DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting). In de DBC registratie wordt  uw diagnose vermeld evenals  het aantal contacten wat u hebt gehad en de therapievorm. Cornelissen Consult heeft met ingang van 2018 geen contracten meer afgesloten met zorgverzekeringen. Declaratie van de verrichtingen geschiedt rechtstreeks aan u of op basis van voornoemde akte van cessie aan uw verzekeraar. U kunt op het in rekening te brengen NZA tarief een verzoek om korting indienen. Over de hoogte van de vergoeding van het NZA tarief kunt u informatie inwinnen bij uw verzekering.

 

Privacygevoeligheid

Op dit moment is men nog met de ziektekostenverzekeraar in gesprek over de privacygevoeligheid van deze informatie, o.a. de diagnose die ook in de DBC vermeld wordt.

Zonder tussenkomst van verzekeraar

U kunt in de praktijk ook zonder tussenkomst van een verzekering therapie volgen. Uw gegevens worden dan ook opgenomen in het DIS. In dit geval ontvangt u rechtstreeks de rekening. Ook hier geldt dat u een verwijzing nodig hebt van uw huisarts. Desgewenst kunt u dan deze rekening naar uw verzekeraar sturen, deze zal dan een bepaald percentage aan u vergoeden. De vergoeding voor een therapiesessie van 45 minuten bedraagt € 110,-

Verrichtingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks bij de cliënt in rekening gebracht.Bij niet-verzekerde zorg, dat is zorg die buiten het Basispakket volgens de Zorgverzekerinsgwet valt, is het OVP/OZP tarief van van dat jaar van toepassing.  Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg dient u zelf de factuur te betalen.

Het OVP/OZP tarief 2018  bedraagt € 101,83 ( o.a. Aanpassingstoornis, Partner Relatie Therapie) per consult

In geval van ongecontracteerde zorg kunt u wel recht hebben op gedeeltelijke vergoeding – informeer hierover bij uw eigen zorgverzekeraar.

No Show

Afzegging dient te geschieden 24 uur voorafgaande aan de dag en tijd van uw afspraak, in geval u later afzegt kan uw behandelaar u een rekening sturen voor het gesprek waarop u niet verscheen. In geval van overmacht zal dit normaliter niet gebeuren. In dien u echter zonder afzegging niet komt (no show geheten) dan ontvangt u voor de gemiste sessie een rekning volgens het geldende tarief, een therapiesessie van 45 minuten € 110,-