Crisis

Voor crisis en andere vragen kunt u in eerste instantie terecht bij uw hoofdbehandelaar of de waarnemer. In het geval dat contact met hen niet tot stand kan komen kunt u  terecht bij uw huisarts of de huisartsenpost.
In vakantieperioden wordt de praktijk waargenomen door Mw. J. Verpoort-Douw, Bergen op Zoom; tel. 0647970165

Medicatieadvies

Het is natuurlijk altijd mogelijk, dat u tijdens de behandeling heftige gevoelens gaat ervaren waar u hulp bij nodig hebt om deze op een gezonde manier te reguleren. In de behandeling wordt aandacht besteed aan de manier waarop u daarmee kunt omgaan. Met uw instemming wordt in overleg met uw huisarts of met de consulent psychiater door hem/haar eventueel een medicatieadvies gegeven.

Hulp buiten kantooruren

Als u hulp nodig heeft buiten kantooruren dan kunt u contact opnemen met uw hoofdbehandelaar, met de huisartsenpost, bij levensbedreigende situaties met 112. U kunt dan het behandelplan, de medicatie van dat moment en de (medicatie) adviezen vermelden en/of meenemen. Zo nodig kan de huisartsenpost u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of verwijzen naar een van de Afdelingen Spoedeisende Hulp van een van de ziekenhuizen.