One-Dinner Only

Een speciale variant in consultatie is die van een partner-relatie gesprek; het” One-Dinner Only” consult. Deze behandeling bestaat uit één sessie. Partners die een probleem willen bespreken of vragen hebben betreffende hun relatie en hoe deze zich ontwikkelt, kunnen zich inschrijven voor een therapeutische sessie in een restaurant. Twee therapeuten van Cornelissen Consult bespreken tijdens een diner de problematiek van het echtpaar of de samenwerkende partners met betrokkenen en geven advies. De restaurantkeuze is voorbehouden aan de therapeuten, de kosten van deze sessies, inclusief het diner zijn BTW belast, de aanvragers ontvangen hiervoor een rekening. De werkwijze en de voorwaarden waaronder deze sessies worden aangeboden zullen in een telefonisch gesprek nader worden toegelicht.