Aanmelden

Aanmelden is thans niet mogelijk, voor alle behandelingen met psychotherapie geldt een aanmeldingsstop

Aanmelden doet u door een e-mail te sturen of door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden. U kunt in deze mail een vraag stellen of een oriënterend gesprek aanvragen of aangeven dat u een intakegesprek wilt afspreken. U ontvangt u hierop binnen twee weken antwoord en een uitnodiging voor een intakegesprek. De aanmeldingswachttijd voor het intakegesprek is maximaal vier weken. Bij aanmelding voor behandeling nadat u dit aan de behandelende psychotherapeut hebt aangegeven kunt u te maken krijgen met een wachtlijst, thans geldt een opnamestop. (geactualiseerd februari 2021)

Intake procedure

 U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Op grond van dit gesprek en de informatie die u dan ontvangt over de wachtlijst en de praktijk kunt u een afweging maken of u een plaats wilt innemen op de wachtlijst.  Tijdens het intakegesprek waarin u gevraagd wordt om uw klachten en problemen te omschrijven bepaalt u samen met de therapeut die u op dat moment spreekt of een behandeling in onze praktijk mogelijk is. Indien ja dan wordt u geplaatst op de wachtlijst, indien neen dan wordt met u besproken welke alternatieven er zijn en hoe u daarvan gebruik kunt maken. Indien noodzakelijk wordt zorg gedragen voor een doorverwijzing vanuit onze praktijk.

Wachtlijstprocedure

In geval van een wachtlijst geldt de volgende procedure  Het is  door de aard van de werkzaamheden in een psychotherapiepraktijk  niet goed mogelijk om u een concrete aanduiding te bieden over de wachttijd aangezien elke therapie een eigen tijdsverloop kent dat niet van tevoren vaststaat. U ontvangt echter na intake  bericht zodra er gestart kan worden met de behandeling. De behandeling begint met een indicatiestelling  op grond waarvan een behandeling wordt voorgesteld en samen met U een behandelovereenkomst  wordt opgesteld. Op dit moment geldt een opnamestop. De behandelwachttijd zou namelijk meer dan een jaar belopen. Dit wordt veroorzaakt doordat vanuit Cornelissen Consult een nieuwe praktijk is opgestart in bergen op Zoom. Deze praktijk heet ISTDP-House, U kunt na lezing van dit bericht overwegen om u daar aan te melden. De wesbite die u daarvoor kunt bezoeken is; www.istdp-house.nl

[Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen ( de treeknormen)]

Contact

Na het eerste intakegesprek krijgt u een klantnummer en wachtwoord toegestuurd. Vanaf dat moment kunt u via uw persoonlijke account in deze website veilig communiceren betreffende uw aanmelding en therapievraag.

Verwijzing door huisarts

Een verwijzing door de huisarts is nodig om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.