Aanmeldstop 

 Aanmelding wordt geadviseerd  bij ISTDP-House (www.istdp-house.nl) in Bergen op Zoom

(geactualiseerd januari 2023)

Aanmelden uitsluitend voor Coaching Advies Opleiding en Partner Relatiegesprekken

Aanmelden doet u door een e-mail te sturen of door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden. U kunt in deze mail een vraag stellen of een oriënterend gesprek aanvragen.

U ontvangt u hierop binnen twee weken antwoord en een uitnodiging voor een gesprek. De aanmeldingswachttijd voor een kennismakings- of oriënterend gesprek is maximaal vier weken.

Procedure

 U wordt uitgenodigd voor een gesprek. Op grond van dit gesprek en de informatie die u dan ontvangt over de wachtlijst en de praktijk kunt u een afweging maken of u een plaats wilt innemen op de wachtlijst.  Tijdens het gesprek waarin u gevraagd wordt om uw vragen voor coaching advies of opleiding te omschrijven wordt gezamenlijk bepaald of uw vragen en behoefte aan begeleiding in deze praktijk mogelijk is. Indien ja dan wordt u geplaatst op de wachtlijst, indien neen dan wordt met u besproken welke alternatieven er zijn en hoe u daarvan gebruik kunt maken.

Wachtlijstprocedure

In geval van een wachtlijst geldt de volgende procedure  Het is  door de aard van de werkzaamheden in een praktijk  niet goed mogelijk om een concrete aanduiding te geven over de wachttijd. Zodra er een overeenstemming is over de gewenste coaching, het gevraagde advies of de opleiding dan wel de partner relatiegesprekken wordt er intern overlegd en ontvangt u binnen twee weken bericht over de ingeschatte wachttijd