Erkenningen

DEF-CRKBO-LOGO DEF-ISTDP-LOGO ISTDP

Leertherapie

Collega’s in opleiding moeten doorgaans voldoen aan de verplichting tot het volgen van een leertherapie om eigen problemen te leren onderkennen op te lossen, en om  beide kanten van de therapeutische werkrelatie te leren kennen.

Het kan ook voorkomen dat  eenmaal aan het werk in een praktijk of instelling de collega-psychotherapeut of psychiater-psychotherapeut tegen problemen oploopt in het eigen functioneren binnen deze therapeutische relatie. In dergelijke situaties kan men ook overwegen om leertherapie te volgen.

Leertherapie kan worden verzorgd als mogelijkheid tot behandeling of  in het kader van de NVP, de NVGP, de VCgP, ISTDP, VKP, aanmelding via deze website.

 

Reflectie 1;
De afgelopen leertherapie heb ik als zeer waardevol ervaren. In het contact met K. ervoer ik al snel vertrouwen. Dit doordat hij een professionele en tegelijkertijd ook zeer betrokken houding liet zien. Dit heeft mij geholpen om mij gedurende het proces steeds meer open te stellen. In het begin van de leertherapie ervoer ik in bepaalde sociale situaties gevoelens van angst. Dit met name in situaties waarbij ik feitelijke of vermeende beoordeling verwachtte. Tijdens de leertherapie heb ik inzicht gekregen in hoe deze gevoelens van angst te verklaren waren. Ook heb ik thema’s gerelateerd aan het ontstaan van deze angstklachten samen met Kees kunnen doorwerken. Aan het einde van de leertherapie ervaar ik nagenoeg geen belemmeringen of angstklachten in sociale situaties meer. Ook merk ik dat ik goed in contact ben gekomen met mijn gevoelsleven en zo ook beter kan begrijpen wat er in relaties tussen mij en de ander gebeurt. Ik merkt dus zowel meer contact met mijzelf als met anderen te ervaren. Al met al merk ik dat de werkwijze van K. mij niet alleen enorm heeft geholpen, maar ook een inspiratie voor mij is in mijn werk als psychotherapeut. Hierdoor beveel ik hem -ook voor leertherapie trajecten- ten zeerste aan.