Uw dossier

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier is voor derden niet toegankelijk. U hebt recht op inzage in en kopieën van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste vijftien jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en schriftleijk aan ons kenbaar maakt.