Uw privacy is gewaarborgd

Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement, is van kracht conform AVG. Het privacy statement kunt u onderaan de webpagina vinden en inzien
Wat u in de behandeling vertelt is strikt vertrouwelijk. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar de psychotherapeut verwezen heeft.

Standaard informeren wij uw huisarts nadat het behandelplan is vastgesteld en bij beëindiging van uw behandeling. Als u dat niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven. Voor elke, andere berichtgeving of overleg met andere behandelaren wordt vooraf uw toestemming gevraagd. Als u dat niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven. Voor elke, andere berichtgeving of overleg met andere behandelaren wordt ook vooraf uw toestemming gevraagd