E-Health

Voor sommige, meer algemene  klachten en problemen kunt u zich aanmelden voor internettherapie. Dit is een nieuwe vorm van hulpverlening die nog in ontwikkeling is en toegepast kan worden bij bijv. depressieve en angstklachten.

Opleiding

Anantheis biedt opleiding in psychotherapie aan. De opleiding van keuze vindt plaats in het kader van een specialistische vereniging voor psychotherapie (leertherapie of supervisie), of volgens een driejarig curriculum dat opleidt tot specialist-psychotherapeut in ISTDP. Deze opleiding is bedoeld voor psychologen en psychiaters.

Coaching, Advies & Consult

Coaching bestaat uit een serie persoonlijke gesprekken gericht op preventie, het voorkomen van uitval in arbeid.  U kunt ook een consultatie doen als een veranderingstraject noodzakelijk is binnen uw organisatie. Advies kunt u  inwinnen met betrekking tot een specifiek probleem inzake het eigen functioneren of het functioneren van een groep of gezin.

Psychotherapie

Psychotherapie is een gesprekstherapie waarbij de behandelaar op basis van gesprekken een zo exact mogelijk beeld probeert te vormen van de problemen die de patiënt heeft.